Funkcija i organizacija prostora

Funkcionalnim i organizacionim konceptom formiran je Poslovni centar miješanih sadržaja koji obuhvataju savremene kancelarijske prostore, hotel kategorije sa četiri zvjezdice, moderne stambene prostore, sadržaje shoppingcentra, podzemnu parking garažu sa pratećim tehničkim prostorima.


U organizacionom smislu navedeni sadržaji čine jedinstven prostorno – funkcionalni sklop u kojem svaki od navedenih sadržaja ima jasno definisanu autonomiju kroz koju nesmetano izražava svoj poseban identitet.
1 Apartmani
2 Kancelarije
3 Sparkasse bank
4 Trgovine
5 Trg Importanne
6 Parking